Een op de drie medewerkers neemt bij ongelijkheid op de werkvloer zelf actie

8 maart - Internationale vrouwendag

In het kader van het thema ‘Choose to Challenge’ van Internationale Vrouwendag op 8 maart heeft recruitmentexpert Hays een onderzoek gedaan naar het aankaarten van ongelijkheid op de werkvloer. Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan een op de drie (37%) medewerkers zelf actie neemt wanneer hij of zij ongelijkheid op de werkvloer waarneemt. Zowel 30 procent van de mannen als van de vrouwen neemt zelf actie. Toch kiest bijna de helft van de medewerkers (47%) ervoor om het management of HR te benaderen en op de hoogte te stellen. Hiervan zijn het net zoveel vrouwen als mannen die voor deze stap kiezen, namelijk 40 procent.

Ondanks dat zeker 91 procent van de Belgen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer aan de kaart stelt als ze er getuige van zouden zijn, kiest 9 procent ervoor dit niet te doen, om diverse redenen. Er wordt gedacht dat er niets mee gedaan wordt (4%), het wordt niet gezien als hun verantwoordelijkheid (3%) en men is bang niet anoniem te kunnen blijven (2%). Voor werkgevers ligt hier de duidelijke taak om hun werknemers te informeren over de manieren om ongelijkheid aan te kaarten.

Contact met de manager

Uit het jaarlijkse ‘What Workers Want’ (WWW) onderzoek van Hays blijkt ook dat de relatie tussen werknemer en manager voor ruim een derde (35%) meer afstandelijk is geworden. Zeker 32 procent geeft aan minder dan een keer per week contact te hebben met zijn of haar manager. 26 procent heeft nog op dagelijkse basis contact met hun manager, gevolgd door eens in de zoveel dagen (26%) en een keer per week (16%).

Robby Vanuxem, Managing Director Hays België: “Internationale Vrouwendag, dat 8 maart plaatsvindt, is de perfecte gelegenheid om aandacht te besteden aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het is mooi om te zien dat de overgrote meerderheid de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek zou aanvechten. Iedereen heeft namelijk een belangrijke rol bij het bestrijden van ongelijkheid. Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat bijna een op de tien mensen ervoor zou kiezen om het niet aan te vechten. Daarom is contact met managers zo ontzettend belangrijk. Dit zorgt voor verbinding tussen werknemer en werkgever. Ook helpt regelmatig contact bij het tijdig aankaarten van problemen of ongelijkheid op de werkvloer.”

Sandra Henke, Hays Group Head of People and Culture, vult nog aan met een aantal tips:

1.         Stel medewerkers gerust

"De resultaten van onze enquête laten zien dat sommige werknemers niet het gevoel hebben dat er iets zou worden gedaan bij het melden van een probleem. Door medewerkers gerust te stellen, te informeren dat hun mening ertoe doet en te zeggen dat ze die zeker mogen delen, kunnen ze positieve verandering teweegbrengen."

2.         Onderwijzen

“Een klein aantal werknemers heeft aangegeven dat ze geen melding maken omdat ze het niet als hun verantwoordelijkheid zien. Organisaties hebben hierin de rol om hun werknemers te informeren waarom die de verantwoordelijkheid van iedereen is, niet alleen van degenen die deze ongelijkheid ervaren."

3.         Creëer een veilige omgeving

"En tot slot is gebleken dat sommige werknemers terughoudend waren om problemen te melden, omdat ze het gevoel hebben dat ze een melding niet anoniem kunnen doen. Door kanalen en processen te creëren waarmee medewerkers ongelijkheid vertrouwelijk aan de orde kunnen stellen, ontstaat er een cultuur waarin mensen zich veilig voelen om hun gedachten, gevoelens en meningen te delen."

Over Hays

Hays nv (de "Groep") is een wereldwijde leider in professionele rekrutering. De Groep is de wereldwijde expert in het rekruteren van gekwalificeerde, professionele en bekwame mensen. Ze is de marktleider in het Verenigd Koninkrijk en Australië en een van de marktleiders in continentaal Europa, Latijns-Amerika en Azië. De Groep is actief in de private en publieke sector en handelt in vaste functies, contractingmissies en tijdelijke opdrachten. Op 30 juni 2020 had de Groep ca. 10.400 medewerkers in dienst vanuit 266 kantoren in 33 landen, met 20 vakgebieden. Voor het jaar beëindigd op 30 juni 2020:

 – rapporteerde de Groep een omzet van € 1,1 miljard en een bedrijfswinst van € 150,3 miljoen;

– plaatste de Groep ongeveer 66.000 kandidaten in vaste jobs en ongeveer 235.000 mensen in tijdelijke functies;

– werd 17% van de omzet van de Groep gegenereerd in Australië en Nieuw-Zeeland, 26% in Duitsland, 23% in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en 34% in de rest van de wereld;

– vertegenwoordigden de tijdelijke plaatsingen 59% en de permanente plaatsingen 41% van de omzet;

– is IT het grootste vakgebied van de Groep met 25% van de omzet, met Accountancy & Finance (15%) en Construction & Property (12%) als opvolgers.

– Hays is actief in de volgende landen: Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, India, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

Over What Workers Want

Het volledige ‘What Workers Want 2020’-rapport van Hays bevat nog meer cijfers, maar vooral ook aanbevelingen voor werknemers en werkgevers.

‘What Workers Want 2020’ onderzoekt wat de huidige en toekomstige impact is van COVID-19 op de arbeidsmarkt, bedrijven en werknemers. De survey stelt ons in staat om mogelijke barrières op te sporen, maar ook om kansen en bruikbare inzichten in kaart te brengen. Dit rapport is een werkinstrument voor werkgevers om mee aan de slag te gaan bij het opstellen of herzien van een modern en constructief HR-beleid. Meer over ‘What Workers Want’: www.hays.be/what-workers-want

Hays